Zoeken
Openingsuren Sociaal Huis
ma 08.30u - 12.30u  
di 08.30u - 12.30u 15u - 18u
wo 08.30u - 12.30u 14u - 16u
do 08.30u - 12.30u  
vr 08.30u - 12.30u  

Sommige diensten volgen meer specifieke openingsuren, deze uren kan u verder op deze website terugvinden

Contact

Sociaal Huis
OCMW Bree
Peerderbaan 37
3960 Bree
Tel. 089 84 85 50
Fax. 089 84 85 59

  Mail ons

Welkom bij het Sociaal Huis

Doel

Traditioneel richt het OCMW zich tot de zwakkeren in onze samenleving en meer specifiek tot de financieel zwakkeren. 

Het Sociaal Huis, gelegen op de Peerderbaan 37, biedt een  dienstverlening die uitgebreider is dan het 'klassiek' OCMW en de doelgroep is verruimd tot elke burger met het accent op een toegankelijke dienstverlening. Het Sociaal Huis is een dienstverleningshuis, waar alle sociale problemen, inclusief OCMW materies aangepakt worden, zonodig in samenwerking met andere dienstverleners . 

De doelstelling is het bevorderen van het algemeen welzijn. 

Het Sociaal Huis wil een aanspreekpunt zijn voor alle Breese burgers met vragen rond sociale dienstverlening en welzijn in het algemeen.

De voornaamste sleutelbegrippen zijn: een open huis voor iedereen, klantgerichtheid, een loketfunctie voor onthaal, informatie en doorverwijzing, een integrale aanpak van kansarmoede, een menswaardig bestaan en het garanderen van optimale levenskwaliteit, netwerkvorming door samenwerking met andere hulpverleners, ... 
 
Voornaamste taken:

- administratieve hulpverlening: invullen van formulieren, helpen opstellen van brieven, telefonische contacten,    
  aanvragen uitkeringen, ...

- juridische hulpverlening: elementaire juridische hulp en informatie

- financiële hulpverlening: leefloon, installatiepremie, voorschotten, financiële steun, ...

- lokaal cliëntoverleg

- advies op vlak van opvoeding

- psychosociale dienstverlening: eerste lijn hulp, doorverwijzing en samenwerking met gespecialiseerde    
  diensten

- tewerkstellingsprojecten

- begeleiding van asielzoekers in een lokaal opvanginitiatief

- schuldhulpverlening

- begeleiding m.b.t. wonen en huren:  bewaken van de woonkwaliteit en wooncomfort en het beantwoorden  
  van de woonnoden van mensen met een laag inkomen

- ouderenzorg: seniorenloket, Minder Mobielen Centrale, gezinszorg, poetsdienst, ondersteunende rol in de   
  Welzijnscampus Gerkenberg 

- kinderopvang voor kinderen van 0 tot 3 jaar, vakantieopvang en buitenschoolse kinderopvang, 
  flexibele kinderopvang

- coördinatie adviesgroepen voor senioren, voor personen met een handicap, gezondheidspreventie, ...

- toegankelijkheid via volgende loketten/ formele aanspreekpunten: 

    - het centraal loket (Peerderbaan 37)
    - het seniorenloket (Stadhuis)
    - het dienstenhuis (CAW)
    - de ombudsdienst (Stadhuis)

- samenwerking met:

    - CAD
    - CKG De Stap
    - Opvoedingswinkel Noord-Limburg
    - Welzijnscampus Gerkenberg
    - Sint-Vincentius
    - VZW Breese buitenschoolse kinderopvang
    - DAGG